Kancel bez koša

Cieľom projektu „Kancel bez koša“ je zníženie negatívneho dosahu na životné prostredie formou správneho triedenia a predchádzania vzniku odpadov v práci, hlavne v kancelárskom prostredí.

V kancelárii mnohí z nás strávia až tretinu života. Preto je dôležité, aby sme sa zamýšľali nad dôsledkami nášho každodenného fungovania aj v tomto prostredí. Ideálne by bolo netvoriť v kancelárii žiaden odpad, a teda nemať žiadne koše. Vieme, že v súčasnom svete je to možno utópia, no každá zmena k lepšiemu sa počíta!

  • Pilótny projekt “Kancel bez koša” prebehol v spoločnosti CURAPROX v roku 2017. 
  • Neskôr tento koncept prebral pod záštitu INCIEN a začal pretvárať aj kancelárie iných firiem, organizácií a inštitúcií na Kancle bez koša. Medzi dôležitých absolventov, ktorým sme Kancel bez koša ušili na mieru patrí napríklad  Veľvyslanectvo Holandského kráľovstva v Bratislave, Kancelária prezidentky Slovenskej republiky, spoločností CorwinBerlin Brands Group Slovensko, 365 Banka. Princípy pre menej odpadu dodržiavame aj v našom sídle, nadačnej vile Búdka 22, kde pracuje komunita ľudí, ktorým úprimne záleží na životnom prostredí. 
  • Na jeseň 2019 sme s finančnou podporou zo Zeleného vzdelávacieho fondu v rámci Kanclu bez koša odštartovali sériu workshopov. Počas nich sme vyškolili ambasádorov pre menej odpadu zo 16 vybraných firiem, inštitúcií a organizácií. Tí mali za úlohu vzdelávať svojich kolegov a zavádzať zmeny vo svojom pracovnom prostredí. V rámci tohto projektu vznikol aj manuál k projektu a tiež pracovné zošity, ktoré poskytujeme ďalším organizáciám po absolvovaní kurzu s našou organizáciou. Partnermi tohto projektu sú: zelený vzdelávací fond, Ministerstvo životného prostredia SR a Slovenská agentúra životného prostredia
  • Koncept Kancel bez koša rozvíjame aj naďalej s ďalšími organizáciami. Projekt sa posúva do ďalších fáz merania celkového dopadu na životné prostredie.