Ekonomické nástroje v oblasti odpadov a obalov, 2018