Bioplasty alebo koniec konvenčým plastom, november 2019