Metodika cirkulárneho verejného obstarávania vo verejných a súkromných zákazkách a Metodika pre školiteľov a lektorov