Kal nad zlato – štúdia

INCIEN_Kal nad zlato_titulka

Hľadali sme zlato, našli sme ho v kale.

Kal je zdrojom živín, ale rovnako obsahuje rôzne mikropolutanty. V štúdii sa dozviete o stave zhodnocovania kalov na Slovensku, ale aj o rozdielnych benefitoch a limitoch jednotlivých možností spracovania kalu.

Publikácia vznikla s podporou Zeleného vzdelávacieho fondu.

Zelený vzdelávací fond - logo