Ako darovať 2% dane Inštitútu cirkulárnej ekonomiky?

ZAMESTNANANCI:

 1. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.
 2. Vypočítajte si 2 % z Vašej zaplatenej dane (v prípade ak ste dobrovoľnícky nepracovali). Ak ste bezplatne odpracovali v rámci akejkoľvek dobrovoľníckej činnosti minimálne 40 hodín, môžete darovaž až 3 % z dane z príjmu. Suma musí byť minimálne 3 €.
 3. Požiadajte organizáciu, pre ktorú ste dobrovoľníctvo vykonávali, aby Vám vystavila Doklad o dobrovoľníctve.
 4. Vypíšte Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane.
 5. Obe tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením) a prípadne aj dokladom o dobrovoľníctve, doručte do 2. mája 2023 na Daňový úrad.

ŽIVNOSTNÍCI:

 1. Vypočítajte si 2 % z Vašej zaplatenej dane (v prípade ak ste dobrovoľnícky nepracovali). Ak ste bezplatne odpracovali v rámci akejkoľvek dobrovoľníckej činnosti minimálne 40 hodín, môžete darovaž až 3 % z dane z príjmu. Suma musí byť minimálne 3 €.
 2. Požiadajte organizáciu, pre ktorú ste dobrovoľníctvo vykonávali, aby Vám vystavila Doklad o dobrovoľníctve.
 3. Ak vypĺňate tlačivo typ A – vypíšte VIII. Oddiel. Uveďte tam naše údaje: IČO: 50192531, Názov: Inštitút cirkulárnej ekonomiky, o.z., Sídlo: Belinského 3, 851 01 Bratislava
 4. Ak vypĺňate tlačivo typ B – vypíšte XII. Oddiel. Uveďte tam naše údaje: IČO: 50192531, Názov: Inštitút cirkulárnej ekonomiky, o.z., Sídlo: Belinského 3, 851 01 Bratislava
 5. V prípade, že  poukazujete 3 % z dane, povinnou prílohou je aj doklad o odpracovaní minimálnej dobrovoľníckej činnosti (40 hodín).

FIRMY

 1. Ak právnická osoba (firma) v roku 2022 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2023 – DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii ako tomu, komu ide darovať 2%) – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane.
 2. Ak do daňového priznania nepoukázalažiaden dar, môže darovať 1% zo zaplatenej dane. Minimálna suma je 8,- eur
 3. V daňovom priznaní vypíšte VI. Oddiel – doplňte naše údaje: IČO: 50192531, Názov: Inštitút cirkulárnej ekonomiky, o.z., Sídlo: Belinského 3, 851 01 Bratislava

ĎAKUJEME!