Analýza odpadového hospodárstva 2020

Publikácia mapuje situáciu v 8 najväčších mestách Slovenska v oblasti odpadového hospodárstva. Spoločne tu vzniká vyše 550 tisíc ton komunálnych odpadov, čo je až 23 % množstva odpadu vyprodukovaného v SR. PDF na stiahnutie.