festival

photo: JASON CHO dobrovoľník z Clean Vibes sa snaží separovať biologicky rozložiteľný odpad na festivale Bonnaroo Music Festival v Tennessee, Jún 2016