T+T Žilina

T+T Žilina

T+T Žilina zabezpečuje odpadové hospodárstvo pre 130 tisíc obyvateľov v regióne Žiliny. Základom je technológia MBU - mechanicko biologická úprava komunálnych odpadov, optická linka pre triedený zber plastového odpadu. Zaujímavosťou je práve MBU linka, ktorá slúži na spracovanie zmesového komunálneho odpadu, výstupom je tuhé alternatívne palivo (TAP) a tzv. sivý kompost.

http://t-t.sk/

T+T Žilina dokáže ročne spracovať až 80 tisíc ton odpadu. Zo zmesového komunálneho odpadu vieme vytriediť a ďalej využiť 60 až 80%. K efektívnejšiemu nakladaniu s odpadmi môžu pomôcť zariadenia na úpravu odpadu – linky mechanicko-biologickej úpravy. Práve takáto linka je aj v prevádzke T+T.

Podstatou zariadenia je využiť odpad, ktorý nepatrí na skládku, ale dá sa recyklovať, energeticky zhodnotiť alebo neutralizovať a až potom ho skládkovať. Výstupom z technológie sú ďalej recyklovateľné odpady, najmä plasty, surovina pre výrobu TAP a tzv. sivý kompost. V súčasnosti sa vyrobí ročne 5 000 ton takéhoto kompostu.

Technológia pozostáva z 3 hlavných častí:

 • MBU tzv. veľká linka – spracováva zmesový komunálny odpad

Odpad z čiernych nádob sa dotriedi a podrví. Oddelia sa materiály ako nemagnetické kovy, plasty. Z linky sa odseparuje organická zložka – bioodpad. Cieľom je zabrániť uloženiu organického odpadu na skládku, keďže spôsobuje tvorbu skleníkových plynov ako je metán, niekoľkonásobne toxickejší plyn ako je CO2.

Organická zložka putuje do compo boxov, kde zreje a po 3 týždňoch vzniká tzv. sivý kompost. Zvyšný podrvený odpad a recyklovateľné časti slúžia na výrobu tuhého alternatívneho paliva (TAP). Je možné ho využiť ako náhradu fosílneho paliva v cementárňach a teplárňach.

 • Optická separačná linka

Na linke na základe infrakľúčov vytriedia z plastového odpadu tie druhy, ktoré ďalej putujú k recyklátorom. Ide o materiály ako fólie, PET fľaše, tvrdé plasty, drogéria, PVC, PP, HDPE.

 • Compo boxy

Ide o technológiu spracovania biologického odpadu z MBU linky. Organická časť odpadu sa premení na tzv. sivý kompost. Ide o 3 veľkokapacitné boxy, v ktorých prebieha zrenie vďaka mikroorganizmom pri regulovanom prísune vzduchu a vody. Sivý kompost nedosahuje kvality bežného kompostu zo záhrad a kuchyne a nedá sa použiť ako hnojivo. Jeho hlavné využitie je ako rekultivačná vrstva na skládkach.

Vedeli ste, že?

60 až 80% zmesového komunálneho odpadu by sme mohli vytriediť a ďalej využiť. To by znížilo skládkovanie ešte využiteľného odpadu.

Sivý kompost má využitie pri rekultivácii skládok namiesto kvalitnej zeminy. Na 1m2 plochy je potrebné naniesť 1m3 zeminy alebo sivého kompostu. Okrem toho by sa dal použiť aj pri zasypávaní banských diel ako náhrada zeminy, čo v súčasnosti neumožňuje legislatíva.

Zo zmesového odpadu je možné pomocou MBU technológie vytvoriť až 35% sivého kompostu, 20% TAP, vytriediť 25% inertu, 5% plastov, 3% kovov a zvyšok uložiť na skládke. MBU technológia je súčasťou riešenia ako znížiť podiel skládkovaných odpadov.

Pridajte sa k nám

Máte prevádzku, ktorá sa venuje spracovaniu odpadu?
Vyplňte formulár a pridajte sa na Miesta preč

  Odoslaním formulára súhlasíte s našimi zásadami ochrany osobných údajov.

  Na tejto stránke používame súbory cookies. Ak budete pokračovať v prehliadaní webu, predpokladáme, že s nimi súhlasíte. Viac informácií

  Nastavenia cookies na tejto webovej stránke sú nastavené na "Povoliť cookies" vám prehliadanie možné skúsenosti. Ak budete pokračovať na používanie tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia cookies alebo kliknite na tlačidlo "Prijať" nižšie potom dávate súhlas k tomu.

  Zavrieť