Ako darovať 2% dane Inštitútu cirkulárnej ekonomiky?

AK STE ZAMESTNANEC:

 1. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.
 2. Vypočítajte si 2 % z Vašej zaplatenej dane – ak ste dobrovoľnícky nepracovali. Dobrovoľníci,
  ktorí bezplatne odpracovali v rámci akejkoľvek dobrovoľníckej činnosti minimálne 40 hodín, 3 % z dane z príjmu. Suma musí byť minimálne 3 €.
 3. Doklad o dobrovoľníctve Vám vystaví organizácia, pre ktorú ste dobrovoľníctvo vykonávali.
 4. Vypíšte Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane. Na linku si ho vyplníte online.
 5. Obe tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením) a prípadne aj dokladom o dobrovoľníctve, doručte do 30. apríla 2019 na daňový úrad.
 6. Ak ste poukázali 3 % z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!

AK SI PODÁVATE DAŇOVÉ PRIZNANIE SÁM

 1. Vypočítajte si 2 % z Vašej zaplatenej dane – ak ste dobrovoľnícky nepracovali. Dobrovoľníci,
  ktorí bezplatne odpracovali v rámci akejkoľvek dobrovoľníckej činnosti minimálne 40 hodín, 3% z dane z príjmu.Suma musí byť minimálne 3 € alebo 3 %.
 2. Doklad o dobrovoľníctve Vám vystaví organizácia, pre ktorú ste dobrovoľníctvo vykonávali.
 3. Pri vypĺňaní tlačiva typ A – vypíšte VIII. Oddiel. Uveďte tam naše údaje: IČO: 50192531, Názov: Inštitút cirkulárnej ekonomiky, o.z., Sídlo: Belinského 3, 851 01 Bratislava
 4. Pri vypĺňaní tlačiva typ B – vypíšte XII. Oddiel. Uveďte tam naše údaje: IČO: 50192531, Názov: Inštitút cirkulárnej ekonomiky, o.z., Sídlo: Belinského 3, 851 01 Bratislava
 5. Ak ste poukázali 3 % z dane, povinnou prílohou je aj doklad o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti! Naskenujte a pošlite ako prílohu na portáli Finančnej správy.

MÁTE FIRMU

 1. Vypočítajte si 1% alebo 2 % z vašej zaplatenej dane. Minimálna suma je 8,- eur
 2. Ak právnická osoba (firma) v roku 2018 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2019 – DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii ako tomu, komu ide darovať 2%) – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane.
 3. V daňovom priznaní vypíšte VI. Oddiel – doplňte naše údaje: IČO: 50192531, Názov: Inštitút cirkulárnej ekonomiky, o.z., Sídlo: Belinského 3, 851 01 Bratislava
 4. 1% alebo 2% zo zaplatenej dane môžete darovať aj viacerým organizáciám. Minimálna suma pre každú je 8,- eur. Na poslednú stranu daňového priznania vyplňte údaje ďalšej organizácie a sumu.