Meno autora: inciensk

INCIEN in Brussels cover photo
Články Osveta

From Brussels to You: Why staying informed about the European Union matters

We took a bold step: we travelled to Brussels – the centre of environmental policy-making and circular economy legislation at European level. For 30 days, our Ivana Maleš closely followed the work of colleagues from the Circular Economy team at the European Environmental Bureau (EEB). During her work in EEB, she met with representatives of […]

From Brussels to You: Why staying informed about the European Union matters Čítať viac »

Ivana Maleš Brusel cover
Články Osveta

Bruselské zápisky alebo prečo je dôležité zaujímať sa o dianie v Európskej únii?

Urobili sme odvážny krok: vycestovali sme do Bruselu – centra tvorby environmentálnej politiky a legislatívy v oblasti cirkulárnej ekonomiky na Európskej úrovni. Počas 30 dní naša Ivana Maleš pozorne sledovala prácu kolegov z tímu cirkulárnej ekonomiky v organizácii European Environmental Bureau (EEB). Počas jej práce v EEB sa stretávala s predstaviteľmi rôznych európskych inštitúcií a

Bruselské zápisky alebo prečo je dôležité zaujímať sa o dianie v Európskej únii? Čítať viac »