Kancel bez koša

ČO JE TO KANCEL BEZ KOŠA?

Cieľom projektu „Kancel bez koša“ je zníženie negatívneho dosahu na životné prostredie formou správneho triedenia a predchádzania vzniku odpadov v práci.
V kancelárii mnohí z nás strávia až tretinu života. Preto je dôležité, aby sme sa zamýšľali nad dôsledkami nášho každodenného fungovania aj v tomto prostredí.
Projekt „Kancel bez koša“ je teda zameraný hlavne na odpad z kancelárskych priestorov. Ideálom je netvoriť v kancelárii žiaden odpad, a teda nemať tu žiadne koše.
Vieme, že v súčasnom svete je to možno utópia, no každá zmena sa počíta!
Ak máte chuť k tejto zmene prispieť, staňte sa ambasádorom Kanclu bez koša vo Vašej firme.

PRE KOHO JE PROJEKT URČENÝ?

Prihlásiť sa môžu jednotlivci zo súkromných firiem, ale aj zamestnanci rôznych inštitúcií štátnej či verejnej správy.

AKO BUDE PROJEKT PREBIEHAŤ?

Kancel bez koša pozostáva zo štyroch jednodňových workshopov.

KDE: workshopy sa uskutočnia v Bratislave na Búdkovej cesta 22, v nadačnej vile Búdka 22.
KEDY: 14.11.2019, 5.12.2019, 13.2.2020, 19.3.2020 (celodenné workshopy)
TÉMY: Prvé tri workshopy budú pozostávať z odborných prednášok o odpade, diskusií a interaktívnych aktivít. Tešiť sa môžete aj na inšpirácie od zástupcov organizácií, ktoré už majú Kancel bez koša zavedený.

V období trvania workshopov budete mať za úlohu zavádzať zmeny pre menej odpadu vo Vašej firme či organizácii. Posledné stretnutie bude venované prezentovaniu úspechov všetkých zúčastnených ambasádorov v zácviku. Pre tých najlepších máme pripravenú odmenu;).

Ak Vás obsah projektu „Kancel bez koša“ zaujal, budete sa môcť zúčastniť všetkých workshopov a máte súhlas pre zavádzanie zmien od vedenia Vašej organizácie, potom už stačí len vyplniť nasledovný dotazník.

REGISTÁCIA A ÚČASŤ

Vyplnený dotazník, prosím, odošlite najneskôr do 31.10.2019 do polnoci.
O tom, či ste boli do projektu vybratý/á Vás budeme informovať emailom najneskôr do 7.11.2019.

Účasť v projekte je bezplatná.

Počet zapojených organizácií je obmedzený, do projektu bude prijatých maximálne 15 organizácií.
Z prihlásených budeme vyberať tých, ktorí majú dobré šance zaviesť vo svojej práci princípy Kanclu bez koša.

>>> Vyplniť dotazník <<<

Ďakujeme a tešíme sa na Vás v „Kancli bez koša“!
Tím INCIEN

V prípade ďalších otázok môžete kontaktovať Katarínu Skybovú emailom na kancelbezkosa@incien.sk.

Projekt prebieha pod záštitou Inštitútu cirkulárnej ekonomiky, o.z. (INCIEN) s podporou Zeleného vzdelávacieho fondu.