Stará Tržnica

Stará Tržnica v Bratislave je mestské centrum poskytujúce trhy, služby a kultúrne podujatia. V rámci týchto troch typov prevádzky priestoru tržnice vznikajú rôzne druhy odpadov, ktoré sa vzájomne líšia. Niektoré druhy odpadov majú aj spoločné. Preto sme sa aj v rámci analýzy odpadov rozhodli skúmať odpady zo Starej Tržnice na 3 úrovniach: trhy, podujatia, stále prevádzky. V rámci našej spolupráce sme zanalyzovali odpady, ktoré vznikajú na týchto troch úrovniach a navrhli opatrenia na predchádzanie a zníženie množstva odpadov, ktoré vznikajú.