Metro Cash and Carry

Spoločnosť METRO oslovila INCIEN pre spoluprácu pri nastavení konceptu ZERO WASTE pre kancelárske priestory, spolu s kontinuálnym vzdelávaním v oblasti odpadov a plytvania potravinami. Druhou fázou spolupráce bude nastavenie priestorov predajní na minimalizáciu vzniku odpadu ako aj v rámci celého dodávateľského reťazca.

Súčasťou spolupráce so spoločnosťou METRO bolo vytvorenie a podpísanie MEMORANDA o napĺňaní princípov maximálnej využiteľnosti potravín, potravinovej solidarity a spoločnosti bez odpadov.