DSC01043

ZEVO - Kosit

Spoločnosť Kosit prevádzkuje v Košiciach zariadenie na energetické využitie odpadov od roku 2014. Ročne zhodnotí približne 120 až 130 tisíc ton odpadov kategórie „ostatný“, ktoré nie sú nebezpečné. Z toho 80 % tvorí komunálny odpad z domácností. Okrem spaľovacieho zariadenia zabezpečuje spoločnosť Kosit aj príjem, medziskladovanie a predbežné spracovanie odpadu.

https://www.kosit.sk/ 

Spoločnosť Kosit prevádzkuje v Košiciach zariadenie na energetické využitie odpadov od roku 2014. Ročne zhodnotí približne 120 až 130 tisíc ton odpadov kategórie „ostatný“, ktoré nie sú nebezpečné.

Košické ZEVO sa nachádza v rámci v rámci obce Košice-Barca. Kapacita tohto zariadenia je 151 800 ton odpadov. Ročne energeticky zhodnotí približne 120 – 130 tisíc t odpadov. Zariadenie zhodnocuje prioritne zmesový komunálny odpad z mesta Košíc, Prešova a okolia. 20 % tvorí priemyselný odpad, zložením podobný zmesovému komunálnemu odpadu. Ide o trojzmennú nepretržitú prevádzku.

Teplo vznikajúce pri spracovaním odpadu sa využije aj na výrobu elektrickej energie a tepla na vykurovanie domácností. Kondenzačná parná turbína je schopná vyrobiť za rok maximálne 48 000 MWh elektrickej energie, ktorú spoločnosť predáva do rozvodnej siete. Počíta sa s odpadom v objeme 80 000t/rok t.j. zneškodnenie v objeme 10t/h. Kotol K1 vo vykurovacej sezóne zásobuje teplom mestskú vykurovaciu sieť s potencionálnym maximálnym výkonom 12 MWt.

Aby zariadenie fungovalo efektívne, je potrebné dodržať zloženie odpadu/suroviny, ktoré sa spaľujú v kotloch. Ideálny pomer jednotlivých zložiek vrátane biologicky rozložiteľného odpadu, plastov, papiera,  textilu a iné nesmie presiahnuť výhrevnosť 11 MJ/kg suroviny. Táto výhrevnosť je porovnateľná s výhrevnosťou hnedého uhlia.

 

Postup

V prvom kroku je odvážený odpad z nákladných zberových vozidiel vysypaný do tzv. bunkra. V bunkri sa zmiešavajú rôzne frakcie tak, aby vyhovovali technickým požiadavkám svojou výhrevnosťou, ale aj veľkosťou frakcie. Z bunkra sa odpad dávkuje do násypiek do kotlov. ZEVO prevádzkuje 2 kotle, v ktorých sa odpad spaľuje pri teplote 850 stupňov.

Výstupom zo spracovania je: 

 • Škvára – inertný odpadový materiál, ktorý predstavuje 20% z celkového odpadu. Tvorí ju zbytok, ktorý pri teplote približne 850 stupňov nezhorí. Obsahuje napríklad kovy železné a neželezné, sklo. Škvára odchádza následne do odškvarovne. Tu sa ochladzuje vo vodnom kúpeli a dotrieďujú sa z nej železné kovy, približne 5% celkovej hmotnosti. Nekovy a sklo sa momentálne nedotrieďujú. Následne je využitá v stavebnom priemysle súčasť rôznych stavebných zmesí alebo využitá na prekryv vrstiev odpadov na skládke.
 • Popolček – tuhý odpad z čistenia spalín. Je to zmes aditív ako aktívne uhlie, hydroxid vápenatý, sóda a zachytený zvyšok na filtri ako kovy, soli a organické látky. Tvorí 2-3% z celkového odpadu. Je kategorizovaný ako nebezpečný a končí na skládke. Do budúcna je možné spätne získavať napríklad soli, alebo kovy z popolčeka. Takto získané soli je možné využiť v zimnom období na úpravy zimných ciest. V niektorých krajinách, ako napríklad v Škandinávii, sa tento spôsob už využíva.
 • Emisie – vznikajúce ako plynná zložka v komíne. ZEVO je kategorizované ako veľký zdroj znečistenia. V súčasnosti má najprísnejšie emisné limity zo všetkých spaľovacích procesov. Do ovzdušia odchádzajú látky, ktoré technológia čistenia spalín nie je schopná zachytiť. Ide o CO2, kovy a organické plyny. CO2 sa však nemusí monitorovať v zmysle legislatívy. Prvá správa o množstvách vypustených CO2 bude podaná za rok 2024. V najbližšej budúcnosti sa bude rozhodovať, či bude ZEVO ako typ zariadenia podliehať systému EU ETS.

Zberný dvor využíva na dotrieďovanie manuálnu dotrieďovaciu linku s kapacitou 4-6 ton denne/za smenu. To, čo vytriedi optická linka za hodinu, manuálnej linke zaberie 1 smenu prevádzky. Na triediacej linke v roku 2021 vytriedili približne 2300 ton plastov & kovov a 1800 ton papiera. Na linke pracuje 6-10 ľudí. Ktoré komodity sa dotrieďujú – rsp. ktorý plastový materiál sa zrecykluje – závisí od trhu a od toho, o ktorý materiál má recyklátor záujem. To, čo sa nevytriedi – tzn. nezrecykluje – putuje na energetické zhodnotenie: výrobu TAP (tuhého alternatívneho paliva) ako náhrada fosílnych palív do cementární. V súčasnosti sú dobre recyklovateľnými materiálmi HDPE & LDPE – všetky druhy fólii, tzv. tvrdé plasty – a PET. V súčasnosti sa materiálovo zrecykluje približne 50% všetkých odpadov a 50% sa energeticky zhodnotí.

Tento projekt realizujeme vďaka podpore z Nadácie Tesco.

Pridajte sa k nám

Máte prevádzku, ktorá sa venuje spracovaniu odpadu?
Vyplňte formulár a pridajte sa na Miesta preč

  Odoslaním formulára súhlasíte s našimi zásadami ochrany osobných údajov.

  Na tejto stránke používame súbory cookies. Ak budete pokračovať v prehliadaní webu, predpokladáme, že s nimi súhlasíte. Viac informácií

  Nastavenia cookies na tejto webovej stránke sú nastavené na "Povoliť cookies" vám prehliadanie možné skúsenosti. Ak budete pokračovať na používanie tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia cookies alebo kliknite na tlačidlo "Prijať" nižšie potom dávate súhlas k tomu.

  Zavrieť