DSC01228

Skládka odpadu - Sírnik

Skládka odpadov spoločnosti Kosit v obci Sirník je prevádzkovaná od roku 2009 s celkovou kapacitou 770 tisíc m3. Na skládku sa ukladá prevažne komunálny zmesový odpad z viac ako 30 obcí, vrátane mesta Trebišov a Sečovce. V súčasnosti je kapacita naplnená približne na 50%.

Skládka nie nebezpečných odpadov spoločnosti Kosit sa nachádza v obci Sirník. Je prevádzkovaná od roku 2009 s celkovou kapacitou 770 tis m3 a výmerou 32 tis m2. Denne na skládku dovezie svoj odpad približne 20 nákladných áut. V súčasnosti je kapacita naplnená približne na 50%. Časť skládky bola rekultivovaná v roku 2020.

Skládkovanie odpadov je ukladanie odpadov na skládku. Táto činnosť je zaradená pod zneškodňovanie odpadu. Činnosť skládkovania je právne prísne regulovaná. Skládka sa musí vybudovať v súlade s určeným stavebno-technickým riešením a jej prevádzkovanie má presne určené pravidlá a podmienky. 

Pri výbere lokality sa zohľadňujú predovšetkým kritériá ako bezpečná vzdialenosť hranice budúcej skládky odpadov od obytných zón alebo rekreačných oblastí, vodných tokov, vodných nádrží, únosné zaťaženie územia, možné extrémne meteorologické vplyvy a ďalšie.

Prevádzka skládky:
Skládka odpadov musí spĺňať požiadavky ako napríklad spevnené komunikácie v areáli skládky, oplotenie a uzamykateľnú bránu. Skládka odpadov musí mať tesniaci systém, drenážny systém so zbernou nádržou priesakových kvapalín. V prípade skládkových plynov musí mať vybudovaný drenážny systém a zariadenie na ich využitie alebo zneškodnenie.

Skládka musí pravidelne monitorovať podzemné vody a skládkové plyny. Taktiež v priestore skládky musí byť vybudovaný odvodňovací systém pre povrchové vody.

Pri prijímaní odpadov na skládku sa sledujú koncentrácie vybraných ukazovateľov, ktoré nesmú presiahnúť limitné hodnoty. Okrem toho sa odpad vizuálne kontroluje zamestnancami, ktorí kontrolujú obsah vozidiel. Odpad sa následne vysype na otvorenú časť skládky a kompaktorom sa homogenizuje a zhutňuje. Následne sa odpad  zasype napríklad škvárou alebo stavebným odpadom, ktorý eliminuje požiare a prašnosť. Počas prevádzky dochádza k pravidelnému polievaniu z vyššie uvedených dôvodov. 

Tento projekt realizujeme vďaka podpore z Nadácie Tesco.

Pridajte sa k nám

Máte prevádzku, ktorá sa venuje spracovaniu odpadu?
Vyplňte formulár a pridajte sa na Miesta preč

    Odoslaním formulára súhlasíte s našimi zásadami ochrany osobných údajov.

    Na tejto stránke používame súbory cookies. Ak budete pokračovať v prehliadaní webu, predpokladáme, že s nimi súhlasíte. Viac informácií

    Nastavenia cookies na tejto webovej stránke sú nastavené na "Povoliť cookies" vám prehliadanie možné skúsenosti. Ak budete pokračovať na používanie tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia cookies alebo kliknite na tlačidlo "Prijať" nižšie potom dávate súhlas k tomu.

    Zavrieť