Roztočili sme kruh cirkulárnej ekonomiky na školách na Slovensku

Slovensko – Maďarský Projekt „Kruh obehového hospodárstva“,  kde Inštitút cirkulárnej ekonomiky figuruje ako jeden z partnerov,v školskom roku 2017/2018 priniesol tému obehového hospodárstva (cirkulárnej ekonomiky) do slovenských škôl .

 INCIEN, ako partner projektu, zapojil do jeho aktivít 18 škôl z Bratislavského, Trnavského a Nitrianskeho kraja. V 17 z nich v školskom roku 2017/2018 začali prebiehať vzdelávacie aktivity.

 Zapojené školy:

 Bratislavský kraj

Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Karola Adlera 5, Bratislava

Spojená škola Svätej rodiny (ZŠ a gymnázium), Gercenova 10, Bratislava

Spojená škola, Tokajícka 24, Bratislava

Gymnázium Ivana Horvátha, Ivana Horvátha 14, Bratislava

Gymnázium, Senecká 2, Pezinok

Obchodná akadémia, Myslenická 1, Pezinok

ZŠ M.R. Štefánika, SNP č. 3, Ivánka pri Dunaji

Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským, Lichnerova 71, Senec

Stredná odborná škola chemická, Vlčie hrdlo 50, Bratislava

 Nitriansky kraj

Gymnázium Petra Pazmáňa s VJM – Pázmány Péter Gimnázium, Letomostie 3, Nové

Gymnázium – Gimnázium, Adyho 4, Štúrovo

Stredná priemyselná škola stavebná – Épitoipari Szakkozépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo

SOŠ veterinárna, Drážovská 14, Nitra

Trnavský kraj

SOŠOaS, Z. Kodálya 765, Galanta

Stredná odborná škola technická Galanta – Muszaki Szakkozépiskola Galanta, Esterházyovcov 720/10, Galanta

Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava

Obchodná akadémia – Kereskedelmi Akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder

Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, 920 01 Hlohovec

Študenti absolvovali prednášky, workshopy a semináre v oblasti Cirkulárnej ekonomiky na témy: Odpadové hospodárstvo – Odpad zdrojom, Nakladanie s biologicky rozložiteľným odpadom – Kompostovanie, Obnoviteľné zdroje energie, Vodné hospodárstvo, Doprava, Odevný priemysel a Zelené budovy – Trvalo udržateľné stavby.

Celkovo bolo do projektu v školskom roku 2017/2018 zapojených 106 tried, ktoré navštevuje 2489 žiakov.

Aktivity projektu budú v zapojených školách prebiehať aj v školskom roku 2018/2019.

Informácie nachádzajúce sa v tomto materiáli nemusia bezpodmienečne odzrkadľovať oficiálne stanovisko Európskej únie.

www.skhu.eu

www.sk-hu.eu

 

Zdroj obrázku: Pixabay