Ocenili sme Festival Pohoda 2016

Pohoda je jediný festival v strednej Európe, na ktorom sa triedi biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad a dokonca sa priamo v areáli unikátnou technológiou kompostuje. V spolupráci s JRK Waste Management sa na Pohode 2016 spracovalo 1,7 tony bioodpadu na 170 kg kompostu. Vďaka tomu do atmosféry nevypustili vyše 106 kg sklenníkových plynov (objemovo 60 tisíc litrov CO2).

Podľa Inštitútu cirkulárnej ekonomiky je Pohoda iným festivalom v tom, že vzdeláva a vychováva svojich návštevníkov. Aj preto sme ich ocenili za podporu myšlienky predchádzania vzniku odpadov.

Tým sa ale práca s bioodpadom nekončí. Kompost opätovne spolu s organizátormi Pohody 2017 použijeme pri pestovaní festivalovej lúky na budúci rok. Viac o kompostovaní na Pohode sa dočítate tu: https://www.incien.sk/ked-namiesto-17-tony-odpadu-vznikne-170-kg-kompostu-pohoda/