Metro Cash and Carry

Spoločnosť METRO oslovila INCIEN pre spoluprácu pri nastavení konceptu ZERO WASTE pre kancelárske prietory, spolu s kontinuálnym vzdelávaním v oblasti odpadov a plytvania potravinami. Druhou fázou spolupráce bude nastavenie prietorov predajní na minimalizáciu vzniku odpadu ako aj v rámci celého dodávateľského reťazca.

> Späť na Naše projekty