Holandská ambasáda

Pri rekonštrukcii priestoru Veľvyslanectva Holandského kráľovstva na Slovensku sme spolupracovali na vytvorení priestoru, ktorý rovnako ako Búdka 22 bude priestorom v ktorom sú zakomponované prvky cirkulárnej ekonomiky a budú slúžiť ako príklad udržateľnosti. Samotná prevádzka kancelárskych prietorov je nastavená na koncept ZERO WASTE.

> Späť na Naše projekty