Festival Pohoda

Festival Pohoda je najväčším hudobným festivalom na Slovensku. V roku 2017 získal tento festival medzinárodné ocenenie The Green Operations Award at EFA 2017 Ako podujatie, ktoré už zaviedlo opatrenia, ktoré znižujú celkovú ekologickú stopu puduajtia sa rozhodli, že ďalším cieľom bude zníženie množstva odpadov, ktoré končia na skládke a väčší dôraz bude festival klásť na triedenie a predchádzanie vzniku odpadov. Preto sme v spolupráci aj s týmto festivalom vytvorili koncept predchádzania vzniku odpadov a triedenia aplikáciou pravidiel, ktoré boli zavedené aj na Dobrom trhu. V spolupráci s Fakultou sociálnych a ekonomických voed, UK sa nám podarilo zohnať približne 170 dobrovoľníkov, ktorí boli súčasťou celého systému. Viac fotografií nášho systému nájdete aj v albume.

> Späť na Naše projekty