Dobrý trh bez odpadu

Dobrý trh® oživuje mestský verejný priestor, otvára ulice a dvory pre ľudí, vytvára miesto pre stretnutia a zážitky. Podporuje malovýrobcov a kvalitné domáce produkty, ale aj produkty rozmanitých kultúr a etník, ktoré sú súčasťou našej spoločnosti. Pestuje alternatívny životný štýl.

Dobrý trh® vznikol v roku 2011 z iniciatívy o.z. Punkt, ktoré ho pravidelne organizuje niekoľkokrát ročne s cieľom priniesť pridanú hodnotu do konkrétneho susedstva. Úspešne boli realizované Dobré trhy na Panenskej ulici a na Jakubovom námestí v Bratislave. Zakladateľky Dobrého trhu Illah van Oijen a Barbara Zavarská sa aktívne podieľajú v Aliancií Stará tržnica na oživení bratislavskej Starej tržnice, kde sa v blízkej budúcnosti budú pravidelne konať potravinové, dizajnové a Dobré trhy®.

Dobrý trh z roka na rok ako podujatie rástol a tak narastalo aj množstvo odpadov, ktoré po skončení podujatia zostalo. Preto sa jeho organizátori rozhodli spojiť sa s INCIEN  spoločne vytvoriť koncept, ktorý by pomohol znížiť množstvo odpadov. Za rok intenzívnej spolupráce a skúšania rôznych modelov, ktoré by mohli fungovať sme spoločne vytvorili model, ktorý znížil množstvo zmesového komunálneho odpadu zo 70% na 5%. Tento model už ďalej prevzali aj iné podujatia ako Streetfood Park v Bratislave, Trnavský rínek v Trnave a Festival Pohoda. (tu dajme prekliky na referencie k týmto projektom. Trnavský rínek dáme link na TOTO.

Viac o Dobrom trhu bez odpadov sa dočítate aj TU.

> Späť na Naše projekty