Búdka 22

Búdka 22 zastrešuje komunitu aktérov presadzujúcich posilovanie zodpovednosti každého z nás za spoločnú budúcnosť. Spoločne hľadáme, vytvárame a presadzujeme také nástroje, ktoré zaisťujú systémovú zmenu reagujúcu na kľúčové spoločenské výzvy súčasnosti. Búdka 22 je priestor určený pre prácu, zdieľanie, inšpiráciu či vzdelávanie. Viac o Búdke sa dočítate aj TU.

Búdka 22  je od decembra 2017 naším domovom (tu fyzicky sídlime). Preto bolo pre nás dôležité na premene domu v ktorom Búdka sídli spolupracovať. Pri prestavbe budovy a nastavovaní prevádzky sme zaviedli opatrenia, ktoré budú šetrné k životnému prostrediu a vytvoria dobré pracovné podmienky.  

> Späť na Naše projekty