Výročná správa za rok 2017

INCIEN  bol založený 7.3.2016. Akým činnostiam sa venoval a o tom ako sme hospodárili v druhom roku fungovania našej organizácie sa môžete dozvedieť v našej Výročnej správe za rok 2017