Streetfood Park

Street Food Park je pravidelné podujatie pred Starou Tržnicou pre všetkých, ktorí sa radi stretnú s priateľmi a dajú kvalitné lokálne jedlo. Toto podujatie kladie dôraz na lokálnosť a kvalitu potravín a sústreďuje sa aj na propagáciu lokálny a udržateľných konceptov. Preto ako jednou z priorít bolo riešenie aj odpadového hospodárstva formou predchádzania vzniku odpadov. Streetfoodpark sa preto rozhodol aplikovať spôsob predchádzania a triedenia odpadov podľa modelu , ktorý bol vyvinutý v spolupráci s Dobrým trhom. Spoločne sme nastavili základné pravidlá, zaškolili zametsnancov a tak sme zabezpečili aby na každom SFB bol odpad poctivo triedený a následne kompostovaný a zrecyklovaný.