FESTIVALY (BEZ ODPADOV)

ODBORNÝ WORKSHOP FESTIVAL BEZ ODPADU

Občianske združenie Punkt v spolupráci s Inštitútom cirkulárnej ekonomiky, o.z. (INCIEN) vás pozýva na odborný workshop Festival bez odpadu, určený pre organizátorov festivalov, trhov a iných podujatí.

Od roku 2011 organizuje o.z. Punkt v Bratislave populárne podujatie Dobrý trh, ktoré navštevujú tisícky ľudí.

Dobrý trh oživuje mestský verejný priestor, otvára ulice a dvory pre ľudí, vytvára miesto pre stretnutia a zážitky. Podporuje malovýrobcov a kvalitné domáce produkty, ale aj produkty rozmanitých kultúr a etník, ktoré sú súčasťou našej spoločnosti.

V rámci Dobrého trhu sa organizátori snažia o redukciu odpadu: predchádzajú jeho vzniku, poctivo triedia a používajú len kompostovateľné riady. Dobrý trh je prvým festivalom na Slovensku, ktorý uplatňuje stratégiu Zero Waste (ZW).

V spolupráci s INCIEN vytvorilo združenie Punkt zero waste metodiku aj pre ostatné podobné podujatia, ktoré vďaka nej dosiahnu výrazný pokles zbytočného komunálneho odpadu.

Festivaly a iné podujatia by mali konať zodpovedne a hovoriť o dôležitých témach. Predchádzanie vzniku odpadov je spoločenská téma, ktorá sa týka úplne každého bez rozdielu a mala by malo byť bežnou súčasťou podujatí.  Dobrému trhu či Festivalu Pohoda sa podarilo výrazne zredukovať komunálny odpad (zo 70% na 10%), ale aj priniesť osvetu medzi svojich návštevníkov. Príďte sa naučiť, ako organizátori podujatí môžu odpadu predchádzať a čo zabezpečiť, aby to fungovalo.

Cieľom odborného workshopu Festival bez odpadu je šíriť myšlienky Zero Waste i medzi ďalších organizátorov verejných podujatí na celom Slovensku, a povzbudiť ich, aby na svojich podujatiach začali produkovať menej odpadov.

Na odbornom workshope budeme zdieľať naše skúsenosti, rozprávať o rôznych štádiách prípravy a realizácie podujatia na báze ZW a riešení možných prekážok.

Chcete zredukovať odpady aj na vašom podujatí? Prihláste sa na odborný workshop Festival bez odpadu. Tentokrát zameraný na opakovane použiteľné poháre/riady!

Kedy: 6.2.2020, 9:00 – 15:00

Kde: Búdka22, Búdková cesta 22, 841 01 Bratislava

Cena: účasť na workshope je bezplatná

Prihláste sa tu:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe5Bv6gR1Li1BPMsH-wyWtRj5USwusG1Oru_K6cPsa6AA5kRw/viewform

Prihláste sa najneskôr do 15.12.2019

Projekt je podporený zo Zeleného vzdelávacieho fondu.