Textilný a odevný priemysel: problémy a riešenia, 2020