Štúdia jednorazové pet obaly, hliníkové plechovky verzus vratné sklenené fľaše, 2016