Inovatívne metódy cirkulárnej ekonomiky vo verejnom obstarávaní a súkromných zákazkách