Kategória: Vzdelávanie

Roztočili sme kruh cirkulárnej ekonomiky na školách na Slovensku

Slovensko – Maďarský Projekt „Kruh obehového hospodárstva“,  kde Inštitút cirkulárnej ekonomiky figuruje ako jeden z partnerov,v školskom roku 2017/2018 priniesol tému obehového hospodárstva (cirkulárnej ekonomiky) do slovenských škôl .

 INCIEN, ako partner projektu, zapojil do jeho aktivít 18 škôl z Bratislavského, Trnavského a Nitrianskeho kraja. V 17 z nich v školskom roku 2017/2018 začali prebiehať vzdelávacie aktivity. Continue reading “Roztočili sme kruh cirkulárnej ekonomiky na školách na Slovensku”

Odštartovali sme projekt “Kruh obehového hospodárstva” na slovenských školách

Regionálna rozvojová agentúra Komárno, Inštitút cirkulárnej ekonomiky a Európske zoskupenie územnej spolupráce Rába – Duna – Vág sú tri organizácie, ktoré sa spojili v spoločnom vzdelávacom projekte „Kruh obehového hospodárstva“. Cieľom tohto projektu je predstaviť  podstatu obehového hospodárstva (cirkulárnej ekonomiky) v školách na Slovensku a v Maď arsku. Ide o projekt, ktorý  sa realizuje v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maď arsko a je financovaný z ERDF a štátneho rozpoč tu SR. Na projekte sa zač alo pracovať  v septembri 2017. Koniec projektu je plánovaný  na apríl 2019.

Continue reading “Odštartovali sme projekt “Kruh obehového hospodárstva” na slovenských školách”

Driving towards circularity – the first Zero Waste Event of Slovak Ministry of Environment

Ministry of Environment of Slovak Republic decided to be a leading governmental organization in organizing its events in more sustainable way. Conference for automotive industry experts in circular economy – Driving towards circularity will be its first Zero Waste event.

Continue reading “Driving towards circularity – the first Zero Waste Event of Slovak Ministry of Environment”

Driving Towards Circularity – prvé Zero Waste podujatie Ministerstva životného prostredia

Ministerstvo životného prostredia SR sa rozhodlo byť príkladom v udržateľnosti pri organizácii podujatí pre odbornú a širokú verejnosť. Najbližšia konferencia pre expertov v oblasti cirkulárnej ekonomiky v automobilovom priemysle bude Zero Waste Event.

Continue reading “Driving Towards Circularity – prvé Zero Waste podujatie Ministerstva životného prostredia”

O Zero Waste je na Slovensku veľký záujem

21.3.2017 na Slovensko prišla ambasádorka Zero Waste Bea Johnson po prvýkrát na Slovensko hovoriť o tejto téme s verejnosťou. Na jej prednášku prišlo v Bratislave takmer 170 ľudí. Zaujímavé, poviete si – toľko ľudí má o túto tému záujem. Čo je však zaujímavejšie, že hneď deň potom 22.3.2017 mala v KC Dunaj prednášku slovenská predstaviteľka – Ivana Maleš z Inštitútu cirkulárnej ekonomiky na  presne na túto istú tému – a prišlo 250 ľudí. Nie je to o tom koľko kam prišlo ľudí – ide o to, že obe sály boli do posledného miesta vypredané. Táto téma natoľko ľudí zaujíma, že sú ochotní zaplatiť si vstupné, aby si o tom viac vypočuli, aby sa pýtali a dozvedeli sa to, čo ich v súvislosti s odpadmi trápi.

Continue reading “O Zero Waste je na Slovensku veľký záujem”

Prečo by sme vodu nemali použiť iba raz?

Cirkulárnu ekonomiku a jej základné pojmy, ako recyklácia, znovu-vyžitie si najčastejšie spájame s odpadom, ktorý by inak napríklad skončil na skládke alebo v lepšom prípade v spaľovni. Niekedy sa ani nezamyslíme, že odtekajúca voda z našich kohútikov v domácnosti je vlastne tiež odpad.

Continue reading “Prečo by sme vodu nemali použiť iba raz?”

Kompostovanie je hmatateľným príkladom princípu closed loop pre každého z nás

Súčasťou obehového hospodárstva je odpadové hospodárstvo. A malou časťou odpadového hospodárstva sú biologicky rozložiteľné odpady. Ale sú dokonale viditeľným a hmatateľným príkladom systému closed loop pre každého z nás.

Continue reading “Kompostovanie je hmatateľným príkladom princípu closed loop pre každého z nás”

INCIEN po prvýkrát na Eco Village v Bratislave

19. mája 2016 sa pred prvou certifikovanou zelenou kancelárskou budovou v Bratislave – BBC 1 Plus konal už tretí Eco Village – ekologické trhovisko. INCIEN, ako nezisková organizácia mala v rámci toho podujatia aj krátke vystúpenie, kde verejnosti predstavila myšlienku cirkulárnej ekonomiky.

Continue reading “INCIEN po prvýkrát na Eco Village v Bratislave”