Kruh obehového hospodárstva

Projekt sa realizoval v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko a bol financovaný z ERDF a štátneho rozpočtu SR. Na projekte sa začalo pracovať v septembri 2017 a ukončený bol v októbri 2019. Cieľom tohto projektu bolo predstaviť podstatu obehového hospodárstva (cirkulárnej ekonomiky) v školách na Slovensku a v Maďarsku.