Obec Nový Tekov

Obec Nový Tekov je jednou z obcí na Slovensku, ktorá v svojom katastri má skládku komunálneho odpadu. Obec aj napriek dobrým finančným možnostiam dosahuje mieru triedenia 5% a preto sa jej vedenie rozhodlo situáciu zmeniť. V spolupráci s občianskym združením Hroneko zrealiozvali analýzu zmesového komunálneho odpadu.