Levice

Mesto Levice v roku 2016 dosahovalo mieru triedenia približne 13% aj napriek snahe vedenia mesta o zlepšenie podmienok. Preto sme v rámci našej spolupráce zrealizovali analýzu odpadov v meste v spolupráci aj so spoločnosťou JRK Slovensko,  študentmi Katedry krajinného plánovania a pozemkových úprav z Fakulty záhradníctva a krajinného plánovania Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre a našimi dobrovoľníkmi. Následne sme pre mesto pripravili sériu opatrení, pomocou ktorých mesto v priebehu najbližších rokov dosiahne lepšie výsledky v triedení.