Obehovosť expandovaného polystyrénu v podmienkach SR, október 2019