Obehovosť expandovaného polystyrénu v podmienkach SR, október 2019

Hlavným cieľom analýzy v rámci projektu obehovosti expandovaného polystyrénu (ďalej len EPS) na území Slovenskej republiky bolo zmapovať dostupné informácie a údaje o predmetnom materiály týkajúce sa jeho výroby, aplikácie, zhodnotenia alebo likvidácie a navrhnúť efektívne riešenia na dosiahnutie recyklačného cieľa 50% pre tento materiál do roku 2025 a do roku 2030 zabezpečiť úplnú obehovosť EPS v EÚ.