EPS – Incien

PROJEKT SPOLUPRÁCE INCIEN A ZDRUŽENIA VÝROBCOV EXPANDOVANÉHO POLYSTYRÉNU (EPS)

Slovenské Združenie EPS SR ako súčasť medzinárodného združenia EUMEPS v rámci Stratégie pre plasty si zadalo odvážny dobrovoľný recyklačný cieľ, že v roku 2025 podiel recyklácie na Slovensku dosiahne viac ako 50% a to v oblasti obalového expandovaného polystyrénu, ako aj stavebného.

Súčasťou plnenia ambiciózneho cieľa bolo vytvorenie spolupráce s neziskovou organizáciou Inštitút cirkulárnej ekonomiky. Cieľom spolupráce bolo:

  • analyzovať stav informácií ohľadne celého materiálového toku, od výroby po vznik odpadu z EPS
  • získať dáta o EPS, ako množstvo vyrobeného tak aj zrecyklovaného materiálu a potenciál splnenia cieľa obehovosti na slovenskom trhu
  • navrhnúť riešenia ako dosiahnuť plnenie týchto cieľov a začať efektívne spoluprácu na jej riešení