Benčík Culinary Group

NCIEN postupne nastavuje a zavádza kroky k minimalizácii odpadu na gastroprevádzkach spoločnosti. Neoddeliteľnou súčasťou je potreba vzdelávania a realizácia workshopov v danej téme.