Nie je kompostér, ako kompostér

Na slovenskom trhu sú v ponuke desiatky typov kompostérov. Líšia sa váhou, materiálom, objemom, systémom prieduchov, náročnosťou zloženia, iným spôsobom plnenia aj vyprázdňovania či farbou. A vybrať si z nich ten najlepší dá každému starostovi neznalému problematiky dosť práce. Každému vyhovuje niečo iné. Dôležité je mať na pamäti vždy fakt, že investujete do vybavenia, ktoré vám má pomôcť znižovať množstvo odpadu. Nie je iste vo vašom záujme zaobstarať občanom kompostéry, ktoré nevydržia ani po dobu trvania projektu. Na záhrade sa za pár rokov rozpadnú a nemajú záruku na náhradné diely. Verte, že u niektorých nekvalitných kusov sa budete o možnostiach reklamácie informovať už veľmi skoro. Tenkostenné kompostéry totiž vplyvom počasia krehnú, praskajú a často sa po pár rokoch užívania stanú nefunkčnými. Preto vždy obciam radíme:

1) Vyberte si kompostér so stenou s hrúbkou aspoň 0,6 – 0,7 cm. Môžete si byť istí, že je dostatočne ťažký, vydrží napríklad aj dvadsať rokov, na záhrade ho neodfúkne vietor a neskrehne.

2) Voľte taký typ, ktorému môžete vymeniť jednotlivé časti za nové bez toho, aby ste museli vymeniť celý výrobok. Voľte modulárne kompostéry s pevnými dielmi.

3) Pozorne zvážte, aký má kompostér systém vyprázdňovania. Ak jediný otvor na odobratie kompostu je malé okienko v spodnom priestore, tak si môžete byť istí, že budete musieť rovnako celý kompostér rozobrať. Preto voľte taký, ktorý jednoducho rozložíte.

4) Hľadajte napríklad kompostéry recyklovateľné alebo vyrobené z už recyklovaných plastov. Tie majú rovnakú kvalitu ako kompostéry z primárnych plastov. Navyše pomôžete vytvoriť dopyt na trhu, kde sú využívané druhotné suroviny.

Kľúčovú úlohu zohráva osveta.

Stretli sme sa s obcami, ktoré aj keď mali v cene dodávky kompostérov zahrnuté školenie pre občanov, ich odmietli so slovami: “Však u nás žijú ľudia, ktorí kompostujú už roky. Žiadne školenie nie je potreba.” Avšak také kompostovanie v rohu záhrady, kam ľudia roky vozia trávu a všetok bioodpad a raz za tri roky kompost prehodia, je niečo iné, než kompostovanie v uzavretých kompostéroch. O také kompostovanie sa treba starať, dbať na správnu vlhkosť, prekopávať obsah kompostéra, správne kombinovať vstupné suroviny a premyslieť aj jeho umiestnenie tak, aby kompostovanie bolo pohodlné. Množstvo otázok, ktoré sa nám na konci prednášok hromadilo, nás presvedčilo o tom, že ľudia zabudli, na čo všetko je nutné myslieť pred tým, než s kompostovaním začnú. Odporúčame teda všetkým obciam, ktoré o kompostovaní premýšľajú, aby nezabudli na dôslednú osvetu obyvateľov. Bez osvety sa totiž veľmi často stáva, že kompost začne ľuďom hniť a zapáchať, alebo je naopak príliš suchý.  Celý systém domáceho kompostovania je následne mylne považovaný za nefunkčný. Pri tomto neodbornom zaobchádzaní s kompostérmi potom biologicky rozložiteľný odpad končí v nádobách na komunálny odpad.

FullSizeRender 13
Prednáška pre obyvateľov obce Bohdanovce, ktorí sa rozhodovali medzi dvomi tipmi kompostérov – zvíťazil ten kvalitnejší – Premium kompostér

Ako vlastne vykázať odpad, ktorý nevznikne?

Súčasťou každého správneho plánu odpadového hospodárstva samosprávy je analýza potenciálu vzniku biologicky odbúrateľného komunálneho odpadu.

Podľa § 10 zákona o odpadoch obec, na území ktorej ročná produkcia komunálnych odpadov vrátane drobných stavebných odpadov presahuje 350 ton alebo na ktorej počet obyvateľov prevyšuje 1 000 obyvateľov, je povinná vypracúvať program odpadového hospodárstva obce. 

A práve tá je podkladom pre množstvo odpadu, ktorému sa dá predísť, ak je využitý systém prevencie, napríklad domácim kompostovaním. V prípade kontroly sa tak obec môže preukázať analýzou, kde bolo určené množstvo odpadu, ktorý je kompostovaný a nevstupuje tak do režimu odpadov. A keď odpad nevznikne, tak sa ani neeviduje. Podobne je to napríklad s kontajnermi na textil či s tzv. Re-use centrami, čo sú miesta, kde ľudia môžu odložiť nepotrebný nábytok či vybavenie domácností. Tieto miesta (aj keď sú často súčasťou zberných dvorov) sú priestory, ktoré slúžia na predchádzanie vzniku odpadu a opäť nie je nutné množstvo odložených vecí nijako vykazovať.

Často hovoríme, že najlepší odpad je ten, ktorý nevznikne. Za ten totiž obec nemusí platiť a šetrí tak financie, ktoré môže napríklad vložiť do osvety obyvateľov. Alebo taktiež do nových, inteligentných systémov adresného zvozu odpadu, ktoré pomáhajú zvyšovať mieru triedenia odpadov a znižovať náklady obce.

 

 

Príprava na prekopávanie kompostu.

Práve vtedy oceníme, keď sa s kompostérom ľahko manipuluje.

Komentáre

komentárov