O nás

Kto sme?

Inštitút cirkulárnej ekonomiky je nezisková organizácia, ktorá spoločne so svojimi partnermi pracujeme na projektoch, ktoré umožňujú prechod z lineárneho chodu systému na cirkulárny. Sme rýchlo rastúci tím mladých a kreatívnych ľudí. Predstavujeme sieť profesionálov, ktorí pomáhajú zavádzať povedomie a osvojenie si princípov cirkulárnej ekonomiky na Slovensku. To znamená, že do akéhokoľvek Vášho projektu dokážeme zapojiť celý tím aj zahraničných expertov z celého sveta, ktorí dokážu priniesť inovatívne riešenia do riešenia výziev projektu.

Ako pracujeme?

Náš hlavný cieľ je pomôcť urýchliť prechod na cirkulárnu ekonomiku na území Slovenska. Do tejto oblasti smerujeme širokú škálu aktivít, počnúc vytváraním platformy na podporu vzdelávania v oblasti cirkulárnej ekonomiky, cez poskytovanie štruktúry na vybudovanie siete v tejto oblasti a poskytovanie kontaktov, ktoré ďalej inšpirujú jednotlivcov aj firmy, poradenstvo až po inicializáciu špecifických nástrojov na podporu cirkulárnej ekonomiky v jednotlivých regiónoch.

Naše aktivity

V obciach Slovenska sa zameriavame hlavne na oblasť odpadového hospodárstva – predchádzanie vzniku odpadov: ponúkame analýzy odpadov a návrh koncepcií s konkrétnymi riešeniami šitými na mieru danej samosprávy. Navrhované riešenia sú v súlade s princípmi cirkulárnej ekonomiky a hierarchiou odpadového hospodárstva Slovenskej republiky.

Pre súkromné spoločnosti navrhujeme riešenia pri výrobných procesoch, ktoré sú v súlade s princípmi cirkulárnej ekonomiky D4C (designed for circularity). Keďže cirkulárna ekonomika prináša nové riešenia do nových alebo už fungujúcich procesov v spoločnosti. Na základe analýzy vypracujeme sériu riešení aplikovateľných v praxi, ktoré sú v súlade s princípmi cirkulárnej ekonomiky. Pri zavádzaní nových princípov poukážeme na nové možnosti a výzvy a spôsob aplikácie v praxi.

Školy sú naším parnerom vo vzdelávaní a šírení myšlienky cirkulárnej ekonomiky. Naším cieľom je priniesť konkrétne príklady, na ktorých sa nové generácie budú učiť o spôsobe života, ktorý je zodpovedný k životnému prostrediu.

Pre širokú verejnosť, ale aj pre úzku skupinu expertov alebo ľudí zaujímajúcich sa o tému cirkulárnej ekonomiky a pre našich partnerov ponúkame aj školenia pre zamestnancov a spolupracovníkov pri nastavení princípov CE v spoločnosti alebo v samospráve.

Design for circularity (D4C) navrhujeme produkty v spolupráci s designermi, ktoré spĺňajú kritériá CE (D4C- designed for circularity) a stanú sa produktami budúcnosti.

Riadime sa 4 základnými princípmi:

Budovanie spolupráce: Spolupráca s partnermi s podobným zameraním, ako aj so spoločnosťami z rozmanitých oblastí. To môže viesť k vytvoreniu nových myšlienok, ktoré môžu pomôcť vyvíjať nové technológie, produkty alebo služby, a to všetko s jasným dôrazom na životné prostredie.

Aktívna účasť: Aktívna a efektívna komunikácia, poskytovanie poradenstva a ďalších služieb v procese vývoja a uvedenia nových produktov na trh, služieb, technológií, budovania nových jednotiek.

Šírenie ideí – mysli globálne, konaj lokálne: Šírenie dobrých, ako starých, tak aj nových myšlienok a reálnych skúseností, inšpirácia novými myšlienkami a vytváranie nových projektov v rôznorodých oblastiach s environmentálnym odkazom – vytvárajme trvalo udržateľnú budúcnosť už dnes.

Podpora širokej verejnosti: Služby, výrobky, technológie by mali zostať verné príbehu, ktorý je za nimi, ich environmentálnemu vplyvu a sociálnemu významu. Mali by poskytovať služby, vplývať na životy ľudí a nútiť ich správať sa viac environmentálne – uspokojovať svoje potreby tak, že ich to motivuje urobiť viac, aktívne sa zúčastňovať, tvoriť.