Fakturačné údaje

Inštitút cirkulárnej ekonomiky, o.z.

Belinského 3
851 01 Bratislava

IČO: 50192531
DIČ: 2120498215

Korešpondenčná adresa: Búdková cesta 22, 811 04 Bratislava (na tejto adrese aj fyzicky sídlime)

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
číslo účtu: 2948021091/1100
IBAN: SK9811000000002948021091

Organizácia je registrovaná v Registri neziskových organizácií Ministerstva vnútra SR č. VVS/1-900/90-48227