Darujte 2% dane

Ako darovať 2% dane Inštitútu cirkulárnej ekonomiky?

 • IČO: 50192531
 • Názov: Inštitút cirkulárnej ekonomiky, o.z.
 • Právna forma: občianske združenie
 • Sídlo: Belinského 3, 851 01 Bratislava

Dobrovoľníci, ktorí bezplatne odpracovali v rámci akejkoľvek dobrovoľníckej činnosti minimálne 40 hodín, môžu poukázať až 3 % z dane z príjmu. Stačí, ak vyplníte potvrdenie. Potom ho priložte k tlačivu „Vyhlásenie o poukázaní sumy“, ktorým venujete svoje 3 % z dane.

Detailný postup nájdete TU.

Na čo použijeme financie z 2%, ktoré nám venujete?

Našim cieľom stále zostáva to čo bolo na začiatku – 0% skládkovaných odpadov na Slovensku!Chceme, aby sa odpady stali vo vysokej miere zdrojom materiálov a energie pre nové produkty. Aby naše prírodné zdroje nekončili na skládkach, ako je tomu dnes.

V roku 2019 chceme pokračovať ďalej v našich aktivitách, ktoré pomáhajú rozbehnúť cirkulárnu ekonomiku ďalej na Slovensku. Rok 2019  bude jeden z prelomových, nakoľko balíček právnych predpisov v rámci tzv. obehového balíčka zo strany Európskej komisie budeme implementovať do našej legislatívy a tak sa zaviažeme k novým cieľom.

Slovensko bude mať nové a vyššie ciele v predchádzaní vzniku odpadov, recyklácii a zhodnotení. Budeme potrebovať dáta, definovať nové ciele a dosiahnuť to, čomu sme sa zaviazali. Budeme potrebovať obyvateľov informovať, motivovať k udržateľnosti na strane výroby, spotreby a najmä na strane odpadového hospodárstva.

Týmto aktivitám teraz môžete prispieť aj vy svojimi 2% z daní.

Ďakujeme!

Čo sme doteraz realizovali?

 • Uskutočňovali sme analýzy zmesového komunálneho odpadu v samosprávach Slovenska, spolu sme ich už zrealizovali 17 za posledné 2 roky
 • Zorganizovali sme semináre pre samosprávy po celom Slovensku s cieľom zaviesť princípy ZERO WASTE a PAY AS YOU THROW
 • Pomohli sme naštartovať cirkulárnu ekonomiku v súkromnom sektore v spolupráci s firmami, malou sieťou obchodov
 • Zrealizovali sme 23 workshopov s témou cirkulárnej ekonomiky pre rôzne spoločnosti na Slovensku
 • Uskutočnili sme 7 prednášok pre širokú verejnosť v rámci rôznych podujatí
 • Sme odbornými garantmi festivalov Dobrý trh, Festivalu pohoda a Streetfood park pre ich zero waste projekty
 • V rámci projektu Ekoalarm sme zrealizovali osvetové aktivity na 35 školách v Bratislavskom, Trnavskom, Nitrianskom a Banskobystrickom kraji
 • V roku 2018 našim vzdelávacím projektom Kruh cirkulárnej ekonomiky prešlo 235 tried z 18 škôl v Bratislavskom, Trnavskom a Nitrianskom kraji
 • V spolupráci s Ministerstvom životného prostredia sme pripravovali Program prevencie vzniku odpadov na Slovensku pre roky 2019-2025