Circular Slovakia

PLATFORMA CIRKULÁRNE SLOVENSKO

SPOJILI SME SA PRE OBEHOVÉ HOSPODÁRSTVO. Inštitút sa stal jedným zo zakladajúcich 7 členov platformy, aby sa pomohlo a podporilo urýchlenie prechodu Slovenska na obehové hospodárstvo.

Základné ciele platformy:

  • zvyšovať povedomia o téme obehového hospodárstva
  • podnecovať aktívnu diskusiu o príležitostiach a odstraňovaní bariér v prechode na obehové hospodárstvo
  • pripravovať pôdu pre vytváranie nových partnerstiev
  • podporovať výmenu skúseností a prezentáciu príkladov dobrej praxe

Zakladajúci členovia: