Prečo by sme vodu nemali použiť iba raz?

Cirkulárnu ekonomiku a jej základné pojmy, ako recyklácia, znovu-vyžitie si najčastejšie spájame s odpadom, ktorý by inak napríklad skončil na skládke alebo v lepšom prípade v spaľovni. Niekedy sa ani nezamyslíme, že odtekajúca voda z našich kohútikov v domácnosti je vlastne tiež odpad.

VODA:  Základný a nevyhnutný zdroj života na našej planéte. V našich geografických podmienkach, vzniká dojem, že o vodu sa nemusíme báť. Ležíme na najväčšom zdroji pitnej vody v Európe, preto nás sa to netýka.

Ale, je to omyl! Klimatické zmeny sa týkajú aj nás, každého z nás. Oblasti, o ktorých sa možno nepredpokladalo, že môžu mať problém s nedostatkom vody, začínajú dávať signály, že  aj tu dochádza k zmenám. Teraz nevravím o zmenách v tropických oblastiach, ale o oblastiach Slovenska, ktoré už teraz začínajú vykazovať určitý nedostatok, napríklad východ Slovenska.

Preto téma, ktorú by možno mnohí odmietli v minulosti, ako recyklácia vody v našich podmienkach, znovu využitie odpadovej vody na pitné účely, by sa zdala ako čistý nezmysel.

Ale je to realita!

Opätovné využitie odpadových vôd bolo už v roku 2013 podľa EÚ označené ako životaschopný alternatívny zdroj vody v oblastiach s obmedzenými zdrojmi vody. Opätovné využívanie  vyčistených odpadových vôd bolo identifikované ako priorita na úrovni Európskej komisie. V roku 2015 bol zahájený vývoj na kvalitu vyčistenej odpadovej vody a jej využitie pre poľnohospodárske závlahy a obnovovanie podzemných vôd .

Opätovné využívanie vody prináša ďalšie výhody ako len samotnú recykláciu vody. Téma opätovne využitie vody aj pre pitné účely, využitím špecifických technológií už nie je scifi, ale realita. Singapur je jeden z príkladov, kde  takto vyčistená voda má využitie ako pitný zdroj.

Odpadové vody predstavujú aj významný zdroj živín ako napríklad fosfor, dusík a i. Tiež sú významným zdrojom energie.

Regenerovaná voda ma širokú paletu využitia. Preto sa tejto téme naďalej budeme venovať a sledovať jej najnovšie trendy vo vývoji.

Autor článku: Petra Csefalvayová