incien-institut-cirkularnej-ekonomiky-miesta-prec-vyroba-alternativneho-paliva