Naše projekty


ANALÝZY ODPADOV V OBCIACH SLOVENSKA
Jedným zo spôsobov, ako Inštitút cirkulárnej ekonomiky získava čo najlepšie informácie o zložení odpadov, sú analýzy odpadov. Robíme to fyzicky vyzbieraním odpadov od občanov, ich vysypaním a dotriedením na stanovené zložky. Doslova sa hrabeme v odpadkoch, aby sme toho zistili čo najviac. Dôvod, prečo to chceme robiť práve takýmto spôsobom, je ten, že je to jediný spoľahlivý spôsob ako získať informácie o tom, koľko materiálov v komunálnom odpade tvoria zložky, ktoré sa ešte dajú zrecyklovať. V rámci našich aktivít sme zrealizovali analýzy odpadov v obci Stupava, Zálesie, Tehla, Lietavská Lúčka, Lozorno, Tovarníky a Lúčnica nad Žitavou. Prečo sú analýzy odpadov dôležité pre našu prácu sme písali aj na našom blogu Analýzy odpadov sú pre nás dôležité.
 
CIRKULÁRNA EKONOMIKA NA DOBROM TRHU
Dobrý trh sa rozhodol stať sa podujatím, ktoré postupne bude znižovať dopad na životné prostredie. Sme veľmi radi, že sme sa preto stali partnerskou organizáciou, ktorá tomu pomôže. Tento rok sme na Panenskej ulici v Bratislave zintenzívnili systém triedeného zberu odpadov a zabezpečili kompostovanie gastroodpadu z prevádzok v rámci trhu.
Kompost, ktorý vznikol, bude odovzdaný prevádzkam na Panenskej – ulica bude krajšia, zelenšia. Týmto sme urobili prvé kroky smerom k tomu, aby sa toto podujatie stalo viac cirkulárnym. Viac o tomsa dočítate aj na našom blogu o Dobrom trhu na Panenskej: http://www.incien.sk/cirkularna-ekonomika-dobrom-trhu/
 
SMART CITY BRATISLAVA
Hlavné mesto Slovenska – Bratislava spolu s magistrátom mesta Viedeň tvorí spoločný koncept Smart City – Smart Twins. Cieľom je, aby sa Bratislava stala príjemným mestom pre život z hľadiska bývania, dopravy, podnikania, kreatívneho priemyslu, bezpečnosti a trvalej udržateľnosti.
Našou úlohou v rámci tejto koncepcie bolo zapracovať princípy cirkulárnej ekonomiky do konceptu rozvoja mesta. Vytvorili sme zoznam potenciálnych projektov, ktoré pomôžu vytvoriť aktivity prinášajúce viac riešení pre mesto, aby napríklad vznikalo menej odpadov, mesto malo viacej zelených plôch, vyžívalo nástroje tzv. „sharing economy“ a iné.
 
BÝVAME ZODPOVEDNE: REZIDENČNÁ ZÓNA V BRATISLAVE
Podľa vzoru rezidenčných zón v mestách ako je Londýn alebo Helsinki, sme v rámci rezidenčnej zóny, ktorá v roku 2017 začne vyrastať v Bratislave, navrhli konkrétne opatrenia v súlade s princípmi cirkulárnej ekonomiky – kompostovanie v domácnostiach, zadržiavanie dažďovej vody, umiestnenie úľov na strechách budov a pod.
Sme veľmi radi, že sa naše riešenia dostali až do úrovne dokumentácie pre stavebné povolenie a tým sa stali záväznými aj pri výstavbe jednotlivých objektov.
 
SUSTAINABILITY AS A SUCCESS FACTOR IN CORPORATE WORLD
Študentská organizácia Oikos Bratislava nás pozvala, aby sme tému obehového hospodárstva predstavili v rámci ich medzinárodnej konferencie. Témou našej prednášky bola cirkulárna ekonomika ako nástroj pre CSR. O tejto téme sme viac napísali aj na našom blogu.
 
WORKSHOP O CIRKULÁRNEJ EKONOMIKE PRE SPOLOČNOSŤ JRK WASTE MANAGEMENT, s. r. o.
Spoločne s našou sesterskou organizáciou Institutem cirkulární ekonomiky, z. ú. sme pre nášho partnera JRK Waste Management, s.r.o. pripravili sériu workshopov pre zamestnancov a vedenie spoločnosti s cieľom nastaviť fungovanie firmy a jej zamestnancov podľa princípov cirkulárnej ekonomiky / obehového hospodárstva.
 
INTERAKTÍVNE PREDNÁŠKY V RÁMCI PODUJATIA GREEN DAY SLOVENSKO
Stredoškolákov sme zblížili s témou cirkulárnej ekonomiky aj na podujatí Green Day Slovensko. Green day Slovensko je už tradične pravidelnou súčasťou Svetového týždňa zelených budov venovanou najmä študentom stredných škôl - mladej generácii, ktorá má príležitosť vniesť myšlienku udržateľného rozvoja do svojho života, do života spoločnosti, do praxe. Sme veľmi radi, že v rámci tohto podujatia aj Inštitút cirkulárnej ekonomiky prispel interaktívnymi prezentáciami k ich inšpirácii.
 
VZDELÁVACIE AKTIVITY NA ZÁKLADNEJ ŠKOLE MONTESSORI V BRATISLAVE
Pre INCIEN SK je vzdelávanie budúcich generácií jednou zo strategických aktivít.
Vzdelávacie aktivity v oblasti cirkulárnej ekonomiky sme zorganizovali aj na základnej škole Montessori. Žiaci tretieho trojročia základnej školy Montessori v Bratislave mali možnosť v rámci našich vzdelávacích aktivít zistiť, ako sa naše odpady stávajú zdrojom nových materiálov a ako funguje zber a zhodnocovanie druhotných surovín na území Bratislavy. Spoločnosť AVE SK im poskytla prehliadku priestorov zberného dvora v Bratislave a spoločnosť Kobera predstavila, ako funguje zhodonocovanie biologicky rozložiteľných odpadov v kompostárni. Okrem exkurzie v rámci našich aktivít sme pripravili aj prezentáciu a diskusiu na tému cirkulárnej ekonomiky.
 
VZDELÁVACIE AKTIVITY NA ZÁKLADNEJ ŠKOLE V IVANKE PRI DUNAJI
So žiakmi štvrtého ročníka v Ivanke pri Dunaji sme sa porozprávali na tému separovania, recyklácie, kompostovania a cirkulárnej ekonomiky. Prezentáciu sme doplnili malým workshopom, lebo si myslíme, že niet nad praktickú skúsenosť.
 
VZDELÁVACIE AKTIVITY NA MATERSKEJ ŠKOLE V ZÁLESÍ
Tí najmenší sú naša budúcnosť. Deti sú veľmi šikovné a intuitívne vedia čo je správne. V materskej škole v Zálesí sa nikomu nepáčila predstava skládky a rýchlo sme spolu vytriedili vrece odpadu. Jednotlivé materiály odoslali na recykláciu a viacero vecí odložili na ďalšie využitie. Veríme, že deti budú takto pokračovať aj v každodennom živote.
 
INTERAKTÍVNE PREDNÁŠKY A HRY NA GYMNÁZIU PANKÚCHOVA 6
V BRATISLAVE
V rámci týždňa zelených budov sme spolu s občianskym združením Živé budovy zorganizovali pre terciánov a kvartánov z osemročného Gymnázia Pankúchova 6 deň interaktívnych prednášok a hier na tému živých budov a cirkulárnej ekonomiky. Aj na tejto škole v Petržalke deti potvrdili svoju zvedavosť, znalosti, záujem a chuť aktívne sa zapájať ako do diskusií, tak aj do tvorivých aktivít.
Jednou z najdôležitejších ciest podpory zmeny spoločnosti je cesta k deťom, mladým ľuďom. Kľúčové je pochopenie zodpovednosti za svoj prístup k životnému prostrediu – prostrediu aj pre náš život, a následne snaha veci aktívne riešiť a na zmene sa podieľať.