Kontakty

Adresa organizácie: Belinského 3, 851 01 Bratislava
Korešpondenčná adresa: Búdkova cesta 22, 811 04 Bratislava

 

NÁŠ TÍM

Mgr. Ivana Maleš
inovatívne projekty pre samosprávy
komunikácia a fundraising
0902 917 751
males@incien.sk
“Po dvanástich rokoch práce, ako konzultanti v odpadovom hospodárstve a environmantálnom manažmente sme sa prirodzene dostali k tomu, že chceme na Slovensku založiť organizáciu, ktorá sa zameriava na komplexné riešenia, ktoré sú v súlade s princípmi cirkulárnej ekonomiky. Naším cieľom nie je iba priniesť a predstaviť túto myšlienku ľuďom na Slovensku, ale v rámci rôznych projektov navrhnúť a implementovať praktické riešenia. Na základe našich dlhoročných skúseností vieme, že je to možné”.
Ing. Petra Cséfalvayová
inovatívne projekty pre súkromné spoločnosti
0902 917 755
csefalvayova@incien.sk
„Vytvoriť fungujúcu spoločnosť, ktorá je zodpovedná za svoje konanie a vytvára tak trvaloudržateľnú súčasnosť a budúcnosť pre ďalšie generácie, je jedna z hlavných myšlienok, ktorými sa riadime, či už v súkromnom, tak aj v profesionálnom živote. Pochopenie súvislostí nášho každodenného konania a dopadu týchto krokov na nás všetkých, na to ako žijeme teraz a ako budeme žiť potom, je dôležitou súčasťou našej práce a toho, čo chceme odovzdať ďalej. Organizáciu INCIEN vidíme ako úžasnú možnosť, ktorá vytvára priestor pre realizáciu tohto celého tzv. CIRKULÁRNEHO SVETA.
Mgr. Katarína Bednáriková
inovatívne riešenia pre samosprávy, vzdelávacie aktivity
0902 917 750
bednarikova@incien.sk
"Uzatvorený životný cyklus produktov prostredníctvom opätovného využitia a recyklácie považujeme za zodpovedný spôsob fungovania spoločnosti, ktorý prináša benefity pre ekonomiku aj životné prostredie. Pochopenie tohto systému na úrovni jednotlivca je kľúčové pre presadzovanie tejto myšlienky, preto jej šírenie a osveta už u tých najmladších vekových kategórií je neoddeliteľnou súčasťou fungovania INCIEN-u na Slovensku".