FESTIVALY (BEZ ODPADOV)

ODBORNÝ WORKSHOP FESTIVAL BEZ ODPADU

Občianske združenie Punkt v spolupráci s Inštitútom cirkulárnej ekonomiky, o.z. (INCIEN) vás pozýva na odborný workshop Festival bez odpadu, určený pre organizátorov festivalov, trhov a iných podujatí.

Od roku 2011 organizuje o.z. Punkt v Bratislave populárne podujatie Dobrý trh, ktoré navštevujú tisícky ľudí.

Dobrý trh oživuje mestský verejný priestor, otvára ulice a dvory pre ľudí, vytvára miesto pre stretnutia a zážitky. Podporuje malovýrobcov a kvalitné domáce produkty, ale aj produkty rozmanitých kultúr a etník, ktoré sú súčasťou našej spoločnosti.

V rámci Dobrého trhu sa organizátori snažia o redukciu odpadu: predchádzajú jeho vzniku, poctivo triedia a používajú len kompostovateľné riady. Dobrý trh je prvým festivalom na Slovensku, ktorý uplatňuje stratégiu Zero Waste (ZW).

V spolupráci s INCIEN vytvorilo združenie Punkt zero wste metodiku aj pre ostatné podobné podujatia, ktoré vďaka nej dosiahnu výrazný pokles zbytočného komunálneho odpadu.

Festivaly a iné podujatia by mali konať zodpovedne a hovoriť o dôležitých témach. Predchádzanie vzniku odpadov je spoločenská téma, ktorá sa týka úplne každého bez rozdielu a mala by malo byť bežnou súčasťou podujatí.  Dobrému trhu či Festivalu Pohoda sa podarilo výrazne zredukovať komunálny odpad (zo 70% na 10%), ale aj priniesť osvetu medzi svojich návštevníkov. Príďte sa naučiť, ako organizátori podujatí môžu odpadu predchádzať a čo zabezpečiť, aby to fungovalo.

Cieľom odborného workshopu Festival bez odpadu je šíriť myšlienky Zero Waste i medzi ďalších organizátorov verejných podujatí na celom Slovensku, a povzbudiť ich, aby na svojich podujatiach začali produkovať menej odpadov.

Na odbornom workshope budeme zdieľať naše skúsenosti, rozprávať o rôznych štádiách prípravy a realizácie podujatia na báze ZW a riešení možných prekážok.

Počas podujatia predstavíme online súťaž. Organizátori sa budú môcť hlásiť s vlastnými nápadmi na originálne a funkčné zavedenie princípov ZW na vlastnom podujatí. Najlepšia Zero Waste myšlienka bude odmenená vypracovaním profesionálneho ZW manuálu na mieru pre konkrétne podujatie.

Chcete zredukovať odpady aj na vašom podujatí? Prihláste sa na odborný workshop Festival bez odpadu!

https://docs.google.com/forms/d/1woTKq2F8XBGncTtNm9gxqaBaBjk5jYzHt0rJQ8GFFQM/edit

Workshop Festival bez odpadu sa koná 20.2.2019, 10:00 – 15:00 v Novej Cvernovke, Račianska 78, 831 02 Bratislava. Účasť je bezplatná a kapacita je obmedzená.

Prihláste sa najneskôr do 30. 11. 2018.

*Projekt podporil Zelený vzdelávací fond*