Fakturačné údaje

Inštitút cirkulárnej ekonomiky, o.z.

IČO: 50192531
DIČ: 2120498215

Belinského 3
851 01 Bratislava
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
číslo účtu: 2948021091/1100
IBAN: SK9811000000002948021091

mail: males@incien.sk
mob.: 0902 917 751 (Ivana Maleš)

Fakturačné údaje sú aktuálne k 1.6.2017.